پیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اول و دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

جشن پایان دوره ی ابتدایی - خرداد 98

جلسه اعضای انجمن-تعیین و انتخاب روپوش

ضیافت افطاری پایه پنجم - اردیبهشت ماه98

ضیافت افطاری روزه اولی ها- اردیبهشت ماه 98

اردوی علمی به موزه طبیعت برای نوآموزان پیش دبستانی- اردیبهشت 98

مجهز نمودن آزمایشگاه در روزهای پایانی سال تحصیلی جاری - اردیبهشت ماه 98

تعیین گروه خونی مربوط به پایه های چهارم و ششم - اردیبهشت ماه 98

آشنایی و آموزش کار با میکروسکوپ برای پایه های چهارم تا ششم - اردیبهشت ماه 98

آشنایی یا سلولهای خونی برای پایه های چهارم تا ششم - اردیبهشت ماه 98

آزمون های آزمایشگاه برای پایه های چهارم تا ششم - اردیبهشت ماه 98

تابلوی دانشمندان دیروز- دانشمندان فردا (انجمن علمی)- اردیبهشت ماه 98

تشویقی برگزیدگان طرح جابربن حیان - اردیبهشت ماه 98

تشویق برگزیدگان مسابقات قرآنی در سطح ناحیه 4- اردیبهشت ماه 98

جشن الفبا و پایان دوره پیش دبستانی- اردیبهشت ماه 98

طرح ملی حفظ قرآن ( طرح بشارت) - اردیبهشت ماه 98

مرحله دوم مسابقات قرآنی به صورت کتبی - اردیبهشت ماه 98

مرحله دوم مسابقات قرآنی به صورت شفاهی- اردیبهشت ماه 98

جشن روز معلم

اردوی شهر بازی پایه چهارم

اردوی شهر بازی پایه سوم

اردوی شهربازی پایه دوم

روز درختکاری

معاینات غربالگری دانش آموزان

مسابقه نقاشی نوجوان سالم

فلوراید تراپی

چهارشنبه سوری - اسفندماه 97

جشنواره سفره های عید ویژه مادران پایه پنجم - اسفندماه 97

نمایشگاه ساخت ماشین پایه ششم ( انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح مغز پایه چهارم (انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح مغز پایه های پنجم و ششم ( انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح کلیه پایه چهارم ( انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح کلیه پایه های پنجم و ششم ( انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح طحال پایه چهارم (انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح طحال برای پایه های پنجم و ششم (انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح چشم پایه چهارم ( انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

تشریح چشم برای پایه های پنجم و ششم ( انجمن علمی دبستان)- اسفندماه 97

بازی مرا پیدا کن برای پایه چهارم - اسفندماه 97

اثر عجیب پوست پرتقال بر بادکنک ( انجمن علمی دبستان) - اسفندماه 97

جشن نیکوکاری - اسفندماه 97

جشنواره سفره های عید ویژه مادران پایه سوم- اسفندماه 97

بازدید علمی و گرفتن جشن نجوم پایه چهارم - اسفندماه 97

جشن خودکار پایه سوم - اسفندماه 97

جشنواره سفره های عید ویژه مادران نوآموزان پیش دبستانی و پایه دوم - اسفندماه 97

جشنواره سفره های عید ویژه مادران پایه ششم- اسفندماه 97

اردوی تفریحی خانه بازی مربوط به پایه اول - اسفندماه 97

جشنواره سفره های عید ویژه مادران پایه چهارم - اسفندماه 97

جشنواره سفره های عید ویژه مادران پایه اول - اسفندماه 97

اردوی تفریحی پارک بانوان برای پایه های پنجم و ششم - اسفندماه 97

برگزار نمودن جشن پرچم در سالن دبستان - اسفندماه 97

بازدید از فروشگاه باری نوآموزان پیش دبستانی - اسفندماه 97

مشاهده مطالب قدیمی تر...