پیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اول و دوم نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

افتخارات و دستاورد ها

همکاران ارجمند سرکار خانم ها رییسی فرد و بویری ...کسب رتبه برتر در دومین جشنواره منطقه ای رویش تجربه را به شما عزیزان تبریک میگوییم.

مقام های ورزشی

کسب مقام اول انفرادی شطرنج دانش آموزان ناحیه 4توسط بهارزعیم و
کسب مقام دوم تیمی توسط دانش آموزان
مرضیه برون ، درسا مکوندی،بهار زعیم، مبینا واعظ و الینا ضرغام

کسب مقام دوم تنیس روی میز ناحیه 4 توسط دانش آموزان نوید صالحین خانم ها پارمیس پاپن،نرگس سراج ،زهرا نواصر ومحدثه ساعدی

اولین دوره مسابقات دوومیدانی ناحیه 4وکسب مقام اول دوی400متر توسط الهه حسن پورو راهیابی به دوره مسابقات استانی،مقام سوم دوی60متر توسط الهه حسن پور و مقام سوم پرتاب وزنه توسط توسط مریم هارونی