0-ثبت نام و ورود کاربر(اطلاعات متقاضی)
  • پیش دبستانی و دبستان دخترانه دوره اول و دوم
  • نکته: در صورت خروج در هر مرحله از پیش ثبت نام، با ورود کد ملی، از قسمت "رمز عبورم را فراموش کرده ام" اطلاعات را بازیابی نمایید.
  •