پیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

کادر اداری

زهرا صادقی مدیر آموزشگاه
میترا قدم زاده معاون اجرایی(مسئول سرویس)
فرخنده باقری فرد معاون اجرایی(دفتردار)
هدی پوربهنام معاون اجرایی(امورمالی)
شوکت محمدی معاون اجرایی (مسئول تکثیر)
فروغ نمازی معاون فناوری
فاطمه قائدی باردئی معاون آموزشی
سارا اکبری بوانی
معاون پرورشی
آمنه سالاری مربی پرورشی
آلیس طالقانی زاده معاون آموزشی
نازنین صحرانورد مشاور تربیتی
زهرا جراح زاده مسئول آزمایشگاه
هاجر بهبهانی نژاد مربی بهداشت
 ,مریم خضری اصل ,  ,مسئول سامانه ,