دبستان دخترانه نوید صالحین آموزش و پرورش ناحیه 4

رسیگی به شکایات(موسسه)

کاربران محترم می توانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد، شکایات و ... خود را به یکی از روش های زیر با ما در میان بگذارند:

1- از طریق تلفن گویای آموزشگاه به شماره 33382000-061

2- با مراجعه حضوری به آموزشگاه

3- ارسال نظر در بخش نظرات مربوط به همین بخش