پیش دبستان و دبستان دخترانه دوره اول نوید صالحین خوزستان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان - ناحیه 4 شهرستان اهواز

ارتباط با ما(موسسه)

- * - ,پیش دبستانی و دبستان دوره اول و دوم دخترانه ,نوید صالحین خوزستان ,- * -

اهواز ,&ndash, ,کوی کیانپارس ,&ndash, ,خیابان شهید چمران ,&ndash, ,انتهای خیابان میهن شرقی

کد پستی: 14695-61559 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,تلفن گویا: 33382000-061

پایگاه اینترنتی آموزشگاه: ,schoolg1.n-salehin.com

اپلیکیشن آموزشگاه(همکلاسی) به شماره شامد ,161446-0-63-689777-2-1