آزمایشگاه

به حول و قوه ی الهی و همت هیئت مدیره  و مدیر محترم دبستان ، آزمایشگاه مدرن و مجهز آموزشگاه در مساحت100 متر مربع و با هزینه ای بالغ بر 150 میلیون تومان در هفته پژوهش (آذرماه)  سال تحصیلی 97/98  افتتاح و به بهره برداری رسید.

     

 اهواز - کیانپارس - خیابان میهن شرقی -  روبروی

 اداره آموزش و پرورش ناحیه 4

  

تلفن : 06133382000