والدین گرامی پیش ثبت نام آنلاین سال تحصیلی 99-98 آغاز شد. *برای اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار مدرسه مراجعه فرمایید.* 

آغاز پیش ثبت نام 99-98

معاینات غربالگری

معاینات قد ، وزن و بینایی:

جشنواره سفره های عید

جشنواره سفره های عید ویژه مادران پایه پنجم همراه با اهدای هدایای عید به دانش آموزان - اسفندماه 97

مسابقات جوان سالم

منتخبین مدرسه : 

مدرسه تا تاریخ 28 اسفند ماه برقرار است .

تمامی فعالیت های آموزشی مدرسه طبق روال همیشگی تا روز سه شنبه 28 اسفند ماه برقرار می باشد . 

هرگونه غیبت ، غیر موجه تلقی می گردد. 

جشنواره سفره های زیبای عید ویژه مادران

جشنواره سفره های زیبای عید ویژه مادران نوآموزان پیش دبستانی و پایه دوم همراه با اهدای هدایا عید به دانش آموزان - اسفندماه 97

جشنواره سفره های زیبای عید

جشنواره سفره های زیبای عید ویژه مادران پایه ششم - اسفندماه 97

جشنواره سفره های زیبای عید ویژه مادران

جشنواره سفره های زیبای عید ویژه اولیاء پایه چهارم - اسفندماه 97

اردوی تفریحی خانه بازی

اردوی تفریحی خانه بازی ( بازیکده) برای پایه اول - اسفندماه 97

جشنواره سفره های زیبای عید ویژه مادران مربوط به کلیه پایه ها

جشنواره سفره های زیبای عید ویژه اولیاء پایه اول همراه با اهدای هدایای عید به دانش آموزان - اسفند ماه 97

     

 اهواز - کیانپارس - خیابان میهن شرقی -  روبروی

 اداره آموزش و پرورش ناحیه 4

  

تلفن : 06133382000